the KOLOTs adalah kumpulan gerakan seni anak-anak muda tempatan yang terdiri daripada 9 orang ahli tetap.

Kumpulan ini tertubuh pada sekitar hujung tahun 2008 dan ditubuhkan secara rasminya pada 1 Januari 2009 setelah kesemua yang terbabit mendapat kata sepakat untuk bersatu sebagai sebuah kumpulan yang baru. the KOLOTs sebelum ini dikenali sebagai KOLOiD ART.

Berdasarkan minat yang sama di kalangan ahli-ahli kumpulan ini, pembawakan the KOLOTs dalam bidang seni lebih menjurus kepada aliran seni tampak.

Pembabitan the KOLOTs dalam arena seni tampak tempatan masih lagi mentah dan dalam proses mencari ruang untuk diketengahkan sebagai sebuah gerakan seni yang serius.

Sepanjang penubuhan, the KOLOTs telah menyertai;

-RANTAi ARt REVELATION '08
-HOT ART COMPETITION/EXHIBITION '09
-ART FOR GAZA '09
-SENI UNTUK AIDS '09
-RANTAi ARt IDEALIST '09
-RANTAi ARt HIMPUN '10
-RANTAi ARt GRAVITY '10
-Pelukis Bertemu & Berkarya, Pahang '10
-Great Romania Personalities Project '11


Followers

Wednesday, December 29, 2010

RANTAI ART iDEALiST 09

Mokhzani Mohamed Ariff

- / 3 x 4 Feet / Drawing / 2009


Happy Three Friends / 3 x 4 Feet / Drawing / 2009


i have no IDEA / 2 x 2 Feet / Mix Media on Board / 2009


Tentacles / 1 x 1.5 Feet / Mix Media on Canvas / 2009


Poison / 1 x 1.5 Feet / Acrylic on Canvas / 2009


Sugar sugar / 1 x 1.5 Feet / Acrylic on Canvas / 2009


Husin Othman

- / 4 x 4 Feet / Acrylic on Canvas / 2009


Wan Noribadillah

Evil & Darkness / 0.5 x 1 Feet / Acrylic on Canvas / 2009

I'm not a clown / 2 x 2 Feet / Acrylic on Canvas / 2009

Asyraf Ramli

Working Class Heroes I / 3 x 4 Feet / Acrylic on Canvas / 2009

Working Class Heroes II / 3 x 4 Feet / Acrylic on Canvas / 2009

Muay Thai / 3 x 4 Feet / Acrylic on Canvas / 2009


Tengku AizadWTF Siries / 0.5 x 1 Feet / Mix Media on Canvas / 2009

Modernisasi Tradisi Siries / 2 x 2 Feet / Mix Media on Canvas / 2009

Modernisasi Tradisi Siries / 3 x 2 Feet / Mix Media on Board / 2009


Hamidi Zakaria
Idealess / 3 x 2 Feet / Acrylic on Board / 2009

Brainless / 1 x 1.5 Feet / Acrylic on Canvas / 2009

Abdul Malik Maliki


- / 1.5 x 2 Feet / Mix Media on canvas / 2009

Beggar / 2 x 2 Feet / Mix Media on Canvas / 2009