the KOLOTs adalah kumpulan gerakan seni anak-anak muda tempatan yang terdiri daripada 9 orang ahli tetap.

Kumpulan ini tertubuh pada sekitar hujung tahun 2008 dan ditubuhkan secara rasminya pada 1 Januari 2009 setelah kesemua yang terbabit mendapat kata sepakat untuk bersatu sebagai sebuah kumpulan yang baru. the KOLOTs sebelum ini dikenali sebagai KOLOiD ART.

Berdasarkan minat yang sama di kalangan ahli-ahli kumpulan ini, pembawakan the KOLOTs dalam bidang seni lebih menjurus kepada aliran seni tampak.

Pembabitan the KOLOTs dalam arena seni tampak tempatan masih lagi mentah dan dalam proses mencari ruang untuk diketengahkan sebagai sebuah gerakan seni yang serius.

Sepanjang penubuhan, the KOLOTs telah menyertai;

-RANTAi ARt REVELATION '08
-HOT ART COMPETITION/EXHIBITION '09
-ART FOR GAZA '09
-SENI UNTUK AIDS '09
-RANTAi ARt IDEALIST '09
-RANTAi ARt HIMPUN '10
-RANTAi ARt GRAVITY '10
-Pelukis Bertemu & Berkarya, Pahang '10
-Great Romania Personalities Project '11


Followers

Tuesday, March 31, 2009

KOLOiD MONSTER

Tuesday, March 24, 2009

ART FOR GAZA


Event amal yang dekelolakan oleh RANTAiARt bersama LIMPAH TAK RUAH dengan kerjasama MBSA bagi mengutip derma untuk tabung GAZA melalui pameran amal seni.. kesemua karya yang dipamerkan berharga RM100 ke bawah.. semua kutipan derma telah disalurkan terus ke tabung GAZA.. kami (KOLOiDART) telah menghantar karya secara berkumpulan dan bersama mampamerkan karya masing-masing di sana sebagai tanda sokongan untuk GAZA!

KOLOiDRiANS